Adrešu noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektiem (JĒKABPILS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv elektroniskā adrese
Cits TERITORIJAS PLĀNOŠANAS NODAĻA
Klātienē: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008; 65283886
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus