Nekustamā īpašuma nosaukuma maiņa (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Lai nekustamajam īpašumam mainītu nosaukumu, nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmums. Pakalpojumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
1. Pakalpojuma saņēmējam jāraksta iesniegums.
2. Iesniegumā jānorāda:
Iesniedzēja dati, deklarētā adrese, tālruņa Nr., nekustamā īpašuma kadastra Nr., kuram nepieciešams mainīt nosaukumu, vēlamais nosaukums.
3. Dokumenti tiek iesniegti pašvaldībā klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
4. Citi dokumenti, kas iesniedzami pakalpojuma saņemšanai: pilnvaras kopija, ja pakalpojuma saņemšanai norīkota pilnvarotā persona.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Saņemšanas solis
1. Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas sēdē tiek pieņemts lēmums par nosaukuma maiņu.
2. Lēmums saņemams atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese