Informācijas saņemšana par zemes gabala īpašniekiem (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Izziņa tik izsniegta tehniskā projekta, detālplānojuma  izstrādātājiem vai izstrādes ierosinātājiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar 27.09.2007. likuma "Iesniegumu likums" 5.panta 3.daļu, iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē, jāiesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamais iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki