Konsultācijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Konsultācijas šādos jautājumos:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas;
2. dzīvokļu īpašnieku sabiedrības izveide, savstarpēja līguma slēgšana;
3. kopsapulces organizēšanas kārtība;
4. daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas juridiskie aspekti;
5. rīcība ar kopīpašumu;
6. normatīvo aktu skaidrojumi nekustamā īpašuma jomā;
7. apsaimniekošanas līgumu projektu izvērtēšana
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešams mutisks pieprasījums vai iesniegums.
Pakalpojumu ir iespējams saņemt 1 darba dienas laikā klātienē vai pa tālruni vai vēršoties departamentā ar iesniegumu 30 darba dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki