Līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļu īpašnieku pilmvarotai personai ir iespēja pieteikties līdzfinansējumam daudzdzīvokļu nama energoefektivitātes paaugstināšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pretendentu atbilstību noteikumu prasībām izvērtē pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām vai par atteikumu reģistrēt iesniegumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Pašvaldībai pieteikumu ar pielikumiem (Saistošo noteikumu Nr.23 (skat. sadaļā Cita informācija) 1. un 2. pielikums).

Līdzfinansējuma saņemšanai 8.10. punktā noteiktajam pasākumam pieteikumu (1. un 2. pielikums), kuru parakstījušas visu kvartāla daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas, iesniedz visu dzīvojamo māju kopīgi pilnvarotā persona (Līdzfinansējuma saņēmējs). Pieteikumam pievienojama 1. un 2. pielikumā noteiktā informācija par katru projektā iesaistīto dzīvojamo māju atsevišķi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām vai  atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus