Lēmuma par zemes vienības (-u) atdalīšanu vai apvienošanu izsniegšana (Kuldīgas novads)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja Jūs vēlaties veikt zemes vienības (-u) atdalīšanu vai apvienošanu, Jums ir nepieciešams pašvaldības lēmums. Lai saņemtu lēmumu, jāvēršas vietējā pašvaldībā ar iesniegumu zemes vienības (-u) atdalīšanai vai apvienošanai. Sadala un apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu zemes vienības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viens mēnesis ar pagarinājumu līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu,
- sagatavo lēmumu par nekustamā īpašuma sadali vai par zemes vienību apvienošanu;
- jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķir nosaukumu vai saglabā esošo apvienotajām zemes vienībām;
- atdalāmajai (-ām) zemes vienībai (-ām) vai apvienotajai (-ām) zemes vienībai (-ām) nosaka nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un nepieciešamības gadījumā piešķir adresi.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
- iesniegums;
- zemes vienību robežu plāni (kopijas);
- kredītiestādes atļauja īpašumu sadalīt, ja sadalāmais nekustamais īpašums apgrūtināts ar kredītsaistībām (kopija);
- pilnvarotajai personai jāpievieno notariāli apstiprināta pilnvara (kopija).

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iespējams iesniegt:
- klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai pilnvarojuma apliecinājumu;
- elektroniski e-adresē vai e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
- nosūtot pa pastu.

Pakalpojuma saņemšana ir bez maksas.

! Ja no esošas zemes vienības tiek atdalīta zemes vienības daļa un tiek veidots jauns īpašums, tad nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu (skatīties - hipersaite - Pakalpojums "Zemes ierīcības projekta apstiprināšana" vai sadaļā "Saistītie pakalpojumi").
______________________________
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsungas pagasta pārvalde
Ēdoles pagasta pārvalde
Gudenieku pagasta pārvalde
Īvandes pagasta pārvalde
Kabiles pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63370003
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dokumentu saņemšanas Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa izskata un sēdē pieņem atbilstošu lēmumu.

Pašvaldības lēmums tiek izsniegts/nosūtīts ierosinātājam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:
- klātienē Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas iela 1, Kuldīga);
- elektroniski - e-adresē vai e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
- pa pastu.

Lēmums tiek nosūtīts arī Valsts zemes dienestam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus