Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju atjaunošanai, izsludinot projektu konkursu ne retāk kā reizi gadā. Pakalpojuma administrēšana (konkursa nolikums, normatīvo aktu un konkursa dokumentu publikācija, biežāk uzdoto jautājumu publikācija, konkursa rezultātu publikācija, informācija par konsultācijām) notiek pakalpojuma oficiālajā mājaslapā: https://atjauno.riga.lv  .
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Prasības pakalpojumu saņēmējiem ir noteiktas Saistošajos noteikumos un programmas nolikumā, kas publicēti programmas mājas lapā www.atjauno.riga.lv sadaļā “Līdzfinansējums dzīvojamām mājām”.
Termiņš:
Projekta pieļaujamības vērtēšanas termiņš ir divi mēneši no saņemšanas dienas;
Pieļauto projektu apstiprināšana un novērtēšana pēc kritērijiem līdz kārtējā gada pirmajam oktobrim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Projektu programmai iesniedz līdz kārtējā gada programmas nolikumā noteiktajam termiņam;
Projekta pieļaujamība tiek novērtēta divu mēnešu laikā no tā saņemšanas;
Ja projekts tiek atzīts par pieļaujamu, līdz kārtējā gada programmas nolikumā noteiktajam termiņam, jāiesniedz projekta apstiprināšanai nepieciešamie dokumenti, un pieļauto projektu apstiprināšana un novērtēšana pēc kritērijiem līdz kārtējā gada pirmajam oktobrim.

Gadījumos, kad ir nepieciešams ierobežot vai pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē, apmeklētāji tiek pieņemti attālināti, izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167105221, vai pie speciālistiem, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.

Ar speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts atjauno@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Komisijas lēmums par projekta apstiprināšanu tiek paziņots adresātam elektroniski Administratīvā procesa likumā un Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā vai pēc atsevišķa lūguma – pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus