Zemes vienībai (ēkai, telpu grupai) adreses piešķiršana (maiņa, anulēšana) (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa izvērtē un uz iesniegto dokumentu pamata (iesniegums, īpašuma apliecinoši dokumenti, pilnvara – ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, inventarizācija lieta - ja adresi piešķir ēkas daļai vai telpu grupai), noformē lēmumu par zemes vienības adreses noteikšanu (maiņu vai anulēšanu).
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa pieņem lēmumu piešķirt (mainīt, anulēt) adresi vai atteikt adreses noteikšanu (maiņu vai anulēšanu), ja tas ir pretrunā ar Adresācijas noteikumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
- Iesniegums ar lūgumu piešķirt (mainīt, anulēt) adresi;
- īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatas nostiprinājuma uzraksts, mantojuma apliecība utt.).


Informācijai:
Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai anulēšanu pieņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz informāciju Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.
Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: