Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam (SIA "Aizputes komunālais uzņēmums")
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Dzeramā ūdens ieguve, ūdens filtrācija - dzelzs jonu noņemšana, centralizētā ūdensapgāde, ūdensvada tīklu tīrīšana, apkope un remonts.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšana pēc līguma noslēgšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu ūdensapgādes pakalpojumu, pakalpojuma ņēmējam ir jānoslēdz līgums par tā saņemšanu ar SIA ”Aizputes komunālais uzņēmums”.
Līguma noslēgšanai nepieciešams:
- fiziskām personām uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
- fizisko personu pilnvarotām personām - uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un iesniegt pilnvaras kopiju;
- uzrādīt īpašumu apliecinošu dokumentu;
- juridiskām personām uzrādīt reģistrācijas apliecību, Uzņēmumu Reģistra lēmumu par paraksta tiesīgo personu un iesniegt informāciju par bankas rekvizītiem.

Lai noslēgtu pakalpojuma līgumu, klientam jāaizpilda iesniegums un piekrišanas apliecinājums klātienē, elektroniski  aku-info@inbox.lv vai pa pastu.

Ūdenssaimniecības pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz noslēgto līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Adrese: Kalvenes iela 2, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63448187
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi:
Ūdens 1 m3  tarifs ar PVN - EUR 1,1253

Maksājumu par pakalpojumu var veikt pakalpojuma sniedzēja kasē vai internetbankā, veicot pārskaitījumu uz vienu no norādītajiem pakalpojuma sniedzēja bankas kontiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Adrese: Kalvenes iela 2, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63448187