Jūras zāļu savākšanas atļauja Liepājas pilsētas pašvaldībā (LPPI “Komunālā pārvalde”)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Personai, kura plāno  vākt izskalotās jūras zāles Liepājas pludmalē, izmantojot automašīnu, ir jānoslēdz bezatlīdzības līgums, kas uz noteiktu laiku dod tiesības iebraukt pludmalē jūraszāļu transportēšanai pašvaldības noteiktajās diennakts stundās un atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem.

Iedzīvotājiem, kuri vēlas savām vajadzībām pludmalē vākt izskalotās jūras zāles tikai ar dārza darbarīkiem, neizmantojot automašīnu, atļauja nav nepieciešama.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai noslēgtu bezatlīdzības līgumu par izskaloto jūras zāļu savākšanu un transportēšanu ar automašīnu, personai jāierodas  LPPI “Komunālā pārvalde” un jāsniedz informācija par:
1) transporta līdzekli, ar kuru tiks veikts darbs (transporta līdzekļa marka, modelis, valsts reģistrācijas nr. – jeb jāsagatavo transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība),
2) atbildīgo personu, kas veiks/organizēs jūras zāļu savākšanu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adrese un tālruņa nr.).

Bezatlīdzības līgumu slēdz LPPI “Komunālā pārvalde” Teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas daļa darba dienās no 8:00 līdz 17:00, taču līguma noslēgšanai ieteicams iepriekš pieteikties zvanot pa tālruni: 6 34 80778.

Atļauju iespējams arī pieteikt un līgumu iespējams noslēgt elektroniski. Ar vienoto autorizāciju iespējams pieteikumi.liepaja.lv iesniegt anketu un izvēlēties, vai līgums tiks slēgts elektroniski vai klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene LPPI “Komunālā pārvalde” Teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas daļa
Adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 80778
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 6 34 80778
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vienojoties par  jūras zāļu savākšanas termiņu un citiem nosacījumiem, pēc personas sniegtās informācijas tiek sagatavots un noslēgts līgums (divos eksemplāros).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Komunālā pārvalde” Teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas daļa
Adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 80778
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki