Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana (Carnikavas pagasts)
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
"Carnikavas Komunālserviss" kā novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 2018. gadā sāk veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Carnikavas novada iedzīvotājiem līdz 2019. gada 1. jūnijam ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – DCKS), iesniedzot Carnikavas Komunālservisam, kas ir reģistra uzturētājs, pirmreizējo DCKS reģistrācijas apliecinājumu.

Personai jāiesniedz pieteikuma veidllapa PA "Carnikavas Komunālserivss". Apliecinājumā jāsniedz ziņas:
* par mājoklī deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu;
* esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī;
* izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī;
* par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana, DCKS veidu, krājtvertnes tilpumu u.c.
Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Carnikavas Komunālserviss
Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@adazi.lv