Asenizatoru reģistrēšana asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai reģistrētu asenizācijas pakalpojuma sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, asenizators ar iesniegumu vēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Apmeklētāju pieņemšanas  nodaļā, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai e-pastu. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora reģistrēšanu asenizatoru reģistrā un ievieto asenizatoru Mājokļu un vides departamenta mājas lapā sadaļā "Asenizatori".  
Asenizators līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz deklarāciju par notekūdeņu un nosēdumu apjomu, kas iepriekšējā gadā no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākts, transportēts un novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās. Deklarāciju iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Apmeklētāju pieņemšanas  nodaļā, vai nosūta deklarāciju pa pastu, vai e-pastu. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora deklarācijas reģistrēšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskā persona vai uzņēmējs, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību kā asenizācijas pakalpojumu veicējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastu. Ja iesniegums tiek sūtīts pa e-pastu, tam ir jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. iesniegums;
  2. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" izsniegtās licences kravas komercpārvadājumiem vai sertifikāta kravas pašpārvadājumiem kopija;
  3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
  4. līguma ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku kopija;
  5. apliecināta transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļa
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa
E-pasts dmv@riga.lv
Pasts Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
67012475; 67012509
67026698, 67012626
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Iesniedzējs saņem informāciju par reģistrāciju vai reģistrācijas grozījumiem zvanot pa tālruņiem:
+37167012509,  +37167012475, +37167026698, +37167012626
E-pasta adrese: dmv@riga.lv
Saite: http://mvd.riga.lv/asenizatori
2. Iesniedzējs saņem informāciju par reģistrāciju vai reģistrācijas grozījumiem Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā, sadaļā "Asenizatori": http://mvd.riga.lv/asenizatori .
reģistrācijas grozījumiem Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā, sadaļā "Asenizatori": http://mvd.riga.lv/asenizatori .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons
67012475; 67012509
67026698, 67012626