Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Decentralizētās kanālu sistēmas īpašnieks vēršas ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā  vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai e-pastu. Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs ierodas Mājokļu un vides departamena Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā un iesniedz iesniegumu. Iesniedzējs var nosūtīt iesniegumu pa pastu vai iesniegt iesniegumu elektroniski pa e-pastu ar drošo elektronisko parakstu.
Iesniegums iesniedzams uz speciālas veidlapas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļa
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedzējs pa tālruni var iegūt informāciju par savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu decentralizēto kanālizācijas sistēmu reģistrā vai paļauties uz klusēšanas-piekrišanas principu, ja mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas no departamenta nav nekāda pieprasījuma, uzskatīt, ka decentralizēta kanālizācijas sistēma ir reģistrēta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67026698, 67012626