Atzinuma par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokālplānojumu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvniecību regulējošos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos personām būvobjekta nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams saņemt Rīgas domes Satiksmes departamenta atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokālplānojumu atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, nosacījumiem un būvprojektam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties Rīgas domes Satiksmes departamentā klātienē, pa pastu, pa e-pastu, pieprasīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS),  lai saņemtu atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai izstrādāto detālplānojumu, vai lokālplānojumu. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: iesniegums, ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona, tad pilnvara, Satiksmes departamenta izsniegti tehniskie noteikumi (kopija, ja ir izsniegti), saskaņots ģenerāplāns (kopija, arī dwg formātā), būvatļaujas, apliecinājumu kartes vai paskaidrojuma raksta kopija, būvniecības ieceres izmaiņu gadījumā - saskaņotais izmaiņu ģenerālplāns (ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā), saskaņotais izmaiņu ģenerālplāns DWG formātā, būvju izpildmērījuma plānus, atbilstoši būvprojekta risinājumiem, kas skar ielu sarkanās līnijas (piemēram: inženiertīkli, inženierbūves u.c., katrs izpildmērījums jāsniedz uz vienas lapas PDF formātā (izdrukas mērogs 1:500 vai 1:250) un digitālā (DWG vai DGN failu formāts) formātā LKS 92 TM koordinātu sistēmā, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa Noteikumiem Nr. 281), būvprojektā saskaņoto satiksmes organizācijas plānu (ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts sd@riga.lv
Pasts Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts klātienē, pa pastu, pa e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pēc iesniegto dokumentu pārbaudes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki