Atzinuma par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detāplānojumu vai lokālplānojumu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvniecību regulējošos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos personām būvobjekta nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams saņemt Rīgas domes Satiksmes departamenta atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokālplānojumu atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, nosacījumiem un būvprojektam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties Rīgas domes Satiksmes departamentā klātienē, pa pastu, pa e-pastu, izmantot pakalpojuma pieprasīšanas kanālus - www.bis.gov.lv; www.latvija.lv., lai saņemtu atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai izstrādāto detālplānojumu vai lokālplānojumu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: iesniegums, Satiksmes departamenta izsniegti tehniskie noteikumi (kopija, ja ir izsniegti), saskaņots ģenerāplāns (kopija, arī dwg formātā), pārbūvējamo/izbūvējamo inženierkomunikāciju izpildshēma (kopija, arī dwg formātā), saskaņots satiksmes organizācijas plāns ar redzamu saskaņojumu (kopija), būvatļaujas, apliecinājumu kartes vai paskaidrojuma raksta kopija (pdf formātā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei Latvija.lv
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums BIS
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts sd@riga.lv
Pasts Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts klātienē, pa pastu vai pa e-pastu pēc iesniegto dokumentu pārbaudes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki