Atļaujas izsniegšana Rīgas transporta būvju (ielas, tilti, satiksmes pārvadi u.c.) elementu aizņemšanai (izmantošanai) un darbu veikšanai uz tām
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums reglamentē saimniecisko darbību uz Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā esošām transporta būvēm un to tiešā tuvumā, kas saistīta ar to aizņemšanu, uzlaušanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš no 1-7 darba dienām
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 110.kabinetā noteiktajos pieņemšanas laikos un pa e-pastu sd@riga.lv. Lai saņemtu atļauju ielu elementu izmantošanai (aizņemšanai) jāiesniedz šādi dokumenti: 1.Pieteikums darbu veikšanai un pilnvara par tiesībām parakstīt līgumu. 2.Darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001.noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodaļas prasībām. 3. Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pārvadātājiem (RP SIA "Rīgas satiksme"). 4. Jānoslēdz ar Rīgas domes Satiksmes departamentu līgums par pieteikumā minēto transporta būvju lietošanu. Jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli: 1. Normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts. 2. Būvatļauja, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts. 3.Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts sd@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Līgumā paredzētā maksa par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) tiek aprēķināta pamatojoties uz Rīgas domes 28.12.2000.lēmumu Nr.9207 "Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās". Maksa par pakalpojumu ieskaitāma Luminor Bank AS Latvijas filiāles kontā Nr.LV60RIKO0023400004030.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36,  110.kabinetā noteiktajos pieņemšanas laikos un pa e-pastu sd@riga.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts sd@riga.lv