Dzelzceļa būvniecībai nepieciešamo dzelzceļa būvobjektu projektu akceptēšana, būvatļauju izsniegšana un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Dzelzceļa būvniecībai nepieciešamo dzelzceļa būvobjektu projektu akceptēšana, būvatļauju izsniegšana un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai sāktu būvobjekta projektēšanu, nepieciešami šādi dokumenti:
- situācijas plāns mērogā 1:2000-1:10000;
- zemesgabala topogrāfiskais plāns mērogā 1:500-1:1000;
- projektēšanas uzdevums;
- tehniskie noteikumi par pieslēgšanos dzelzceļa infrastruktūrai, in­ženier­komunikācijām vai par inženierkomunikāciju šķērsošanu;
- būves kadastrālās uzmērīšanas lieta (ja projektu izstrādā esošai ēkai);
- attiecīgās vietējās pašvaldības noteikumi par projektēšanu un būvnie­cību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība.
Informācija par iesniegšanu:
1. Inspekcijas oficiālā elektroniskā pasta adrese ir vdzti@vdzti.gov.lv. Pievienoto datņu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus. 2. Saziņai izmantojamie formāti atrodami inspekcijas mājas lapā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki