Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Līvānu pilsētā un/vai ciemos – Jersikā, Upeniekos, Rožupē, Rudzātos, Sutros, Jaunsilavās un Turkos un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumos ietilpst nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību vides aizsardzības prasībām. Fiziskām un juridiskām personām, kuras kā decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājumu izmanto krājtvertni vai septiķi, ir jānodrošina uzkrāto notekūdeņu regulāra izvešana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašums atrodas Līvānu pilsētā un/vai ciemos – Jersikā, Upeniekos, Rožupē, Rudzātos, Sutros, Jaunsilavās un Turkos un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nekustamā īpašuma  īpašnieks  vai  valdītājs, iesniedz  Līvānu novada domē  pirmreizējo  decentralizētās  kanalizācijas  sistēmas  reģistrācijas apliecinājumu.
Iedzīvotāju ērtībām ir izveidota elektroniskā pieteikuma forma: ejuz.lv/dksregistresana vai aizpildītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. To iespējams iesniegt: klātienē Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos; atsūtīt pa pastu (Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316); atsūtīt pa e-pastu: dome@livani.lv vai iesniegt, izmantojot e-adresi.
Iedzīvotāju ērtībām ir izveidota elektroniskā pieteikuma forma: ej.uz/dksregistresana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Līvānu novada Līvānu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 66954906
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Līvānu novada pašvaldības e-adrese
2. solis / Apstrādes solis
Pēc apliecinājuma iesniegšanas ar jums sazināsies pašvaldības speciālists, lai vienotos par īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsekošanu. Attiecīgajā laikā Līvānu novada domes un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” speciālisti apsekos jūsu decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību iesniegtajām ziņām un tās tehnisko stāvokli, sastādot apsekošanas aktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Viena mēneša laikā no visu dokumentu un informācijas iesniegšanas īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilstu MK noteikumu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija: Tālr.: 66954906 (VPVKAC tīkls)
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Līvānu novada pašvaldības e-adrese