Būvobjekta pieņemšanas/nodošanas ekspluatācijā akta izsniegšana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Aktu pievieno būvobjekta būvniecības izpilddokumentācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
15 darba dienu laikā pieņemšanas komisijas pozitīva lēmuma gadījumā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mārupes novada būvvaldē ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti atkarībā no būvobjekta specifikas:
1.Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai;
2.Atzinumi atbilstoši projektā esošajiem (visos gadījumos) tehniskajiem noteikumiem;
3.Akceptēts būvprojekts;
4.Inventarizācijas lieta;
5.Autoruzraudzības žurnāls (ja veikta autoruzraudzība);
6.Ja būvdarbus veicis būvuzņēmējs:
6.1. Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti;
6.2. Materiālu deklarācijas;
6.3. Pārbaudes protokolu saraksts, ko parakstījis pasūtītājs (vai būvuzraugs) un būvuzņēmējs;
6.4. Būvdarbu žurnāls (reģistrēts Mārupes novada būvvaldē);
7.Būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumi un tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par komunikāciju gatavību ekspluatācijai;
8.Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts;
9.Maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli