Paredzētās būves publiskā apspriešana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ieceres ierosinātāju intereses, nodrošinot pašvaldības lēmumu atklātumu saistībā ar teritorijas attīstību, kā arī iespēju sabiedrībai piedalīties lēmuma pieņemšanā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē.

Ierosinātājs būvniecības ieceres publiskai apspriešanai sagatavo šādus materiālus un informāciju:
- paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai;
- aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai;
- būvniecības ieceres metu, aprakstu, apbūvējamā zemesgabala fotoattēlus;
- aprakstu par būvniecības ieceres iespējamo ietekmi uz attiecīgās administratīvās teritorijas vai reģiona vidi, infrastruktūru, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamo īpašumu vērtību. Aprakstam pievieno kompetento institūciju atzinumus (ja tādi ir izsniegti);
- būvtāfeli (ne mazāku kā 1,2 x 1,2 m), kurā atspoguļo iecerētās būves attēlu un ietver 22.05.2007. MK noteikumu Nr.331 "Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība" 13.1.apakšpunktā minētās ziņas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BIS publiskais portāls
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus