Atzinums par veikto darbu atbilstību Pārvaldes saskaņotam projektam un Pārvaldes izsniegtai darbu atļaujai
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) sniedz atzinumu par to, vai būvdarbi kultūras piemineklī, tā teritorijā vai aizsardzības zonā, attiecībā uz kultūras pieminekļa aizsardzību,
atbilst Pārvaldes saskaņotam projektam un Pārvaldes izsniegtai atļaujai. Pārvaldes atzinumus par darbu atbilstību Pārvaldes atļaujas noteikumiem nepieciešams, ja tas kā nosacījums ietverts Pārvaldes atļaujā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ēkas (objekta) īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums par atzinuma sniegšanu (skat. Veidlapas).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki