Līdzfinansējuma sniegšana energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējuma piešķiršana, ievērojot efektīvāko ieguldījuma atmaksāšanas principu, lai iespējami īsā laikā tiktu panākts iespējami lielāks enerģijas ietaupījums. Līdzfinansējums tiek izmaksāts tikai pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dzīvokļu īpašnieki, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieki, dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, ar dzīvokļu īpašnieku savstarpējo līgumu pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt dzīvokļu īpašnieki, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieki, dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, ar dzīvokļu īpašnieku savstarpējo līgumu pilnvarota persona (mājā ir 8 dzīvokļi un vairāk, māja nodota ekspluatācijā līdz 2000.gadam, neapdzīvojamo telpu platība mazāka par 25% no ēkas kopējās platības, ēkā jābūt centrālai apkurei , individuālam siltummezglam un siltuma skaitītājam, parādu apmērs par pēdējiem 12 mēnešiem par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem nepārsniedz 15%).
Jāiesniedz:
Mājas energoaudits
Būvdarbu tehniskais projekts ar tāmēm
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola apliecināta kopija, kura energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus atbalstīja vairāk ka 65% no dzīvokļu īpašnieku skaita.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Mājokļu komisija
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404377
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Mājokļu komisija
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404377
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki