Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēma LatPos
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēma “Latvijas Pozicionēšanas sistēma”.
LatPos GNSS bāzes staciju sistēma sastāv no Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā esošām bāzes stacijām, kas darbojas nepārtrauktā režīmā, uzkrāj uztvertos signālu datus un ar mobilā interneta tīklu izplata reālā laika korekcijas lietotājiem. LatPos sistēma uztver GPS NAVSTAR (finansē Amerikas Savienotās Valstis), GLONASS (finansē Krievijas Federācija), Galileo (finansē Eiropas Savienība) un BeiDOU (finansē Ķīna Tautas Republika) GNSS sistēmu raidītos signālus.
Pieejami divu veida LatPos GNSS tīkla dati:
Reālā laika korekcija - uzreiz noraidīti uz lietotāja GNSS uztvērēju;
Pēcapstrādes dati - izmantojami koordinātu aprēķināšanai ar specializētām programmatūrām.
GNSS bāzes stacija nodrošina iespēju lietotāja GNSS uztvērējam noteikt koordinātas ar divu centimetru precizitāti reālajā laikā un ar piecu milimetru precizitāti, izmantojot uzkrātos pēcapstrādes datus. Bāzes staciju koordinātas ir aprēķinātas spēkā esošā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā un ir Valsts ģeodēziskā tīkla sastāvdaļa.
Katra stacija uztverto satelītu signālu informāciju uzkrāj stundu garās datnēs. Datnēs datu biežums ir viena sekunde.  Datnes ar ieraksta intervālu 1 (viena) sekunde tiek uzglabātas divus mēnešus. Datnes ar ieraksta intervālu 30 (trīsdesmit) sekundes tiek uzglabātas patstāvīgi. LatPos GNSS tīkla uzkrātie satelītu dati pēcapstrādei pieejami LatPos sistēmas Spider Busines Center (SBC) tīmekļa vietnē RINEX 3.2 formātā, ko atbalsta visi GNSS sistēmu ražotāji.

Pirms reģistrācijas veikšanas nepieciešams iepazīties ar LatPos lietošanas noteikumiem
LatPos pakalpojumu saņemšanai nepieciešams reģistrēties LatPos SBC tīmekļa vietnē https://latpos.lgia.gov.lv/SBC/Account/Register

Informācijas saņemšanai par LatPos pakalpojumu sniegšanu iespējams izmantot e-pastu: latpos@lgia.gov.lv vai zvanot uz mobilo tālruņa numuru   +371 27 833 324, darba dienās no 8:30 līdz 17:00.

Vairāk...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iespējams saņemt pēc pieteikuma apstiprināšanas

Paziņojums

Tiek izziņoti iestādes mājas lapā.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
LatPos pakalpojumu saņemšanas reģistrēšanas sistēma: https://latpos.lgia.gov.lv/SBC/Account/Register

1. LatPos sistēmas lietotāja konta izveidošana: http://latpos.lgia.gov.lv/SBC;
2. Pakalpojuma pieteikšana LatPos sistēmā: http://latpos.lgia.gov.lv/SBC;
3. Pakalpojuma izmantošanas termiņa pagarināšana LatPos sistēmā: http://latpos.lgia.gov.lv/SBC;
4. Lietotāja konta piekļuves paroles maiņa;
5. LatPos sistēmas iestatījumi RTK korekcijas saņemšana, katra konkrētā instrumenta iestatījumos nepieciešams ievadīt nepieciešamos parametrus (skatīt instrukciju).
Maksājumi: Skatīt maksājumus