Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pārbaude, reģistrācija un izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments mērnieka vai komersanta iesniegtos topogrāfiskos vai izpildmērījuma plānus pārbauda, saskaņo un reģistrē pašvaldības datubāzē. Mērniekiem informācija nepieciešama topogrāfiskajai uzmērīšanai, bet fiziskām vai juridiskām personām - informatīvi.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Saņēmēji: Mērnieks vai komersants.
Mērnieks – ģeodēzisko darbu veikšanai sertificēta persona;
Komersants – komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešams iesniegt iesniegumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407780
Fakss: 65457160
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65407780
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 Iesniegums
 Topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas ir noformēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
 Topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus (kompaktdisks, kopnes USB saskarnes atmiņas ierīce utt.) vai nosūtot topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu uz elektroniskā pasta adresi topo@daugavpils.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407780
Fakss: 65457160
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki