Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas karšu lapu sadalījums *.dgn formātā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros var saņemt informāciju par karšu lapu sadalījumu, kādā tiek uzkrāta topogrāfiskā informācija atsevišķu datņu veidā Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē. Katra datne atbilst 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas mēroga 1:1000 karšu lapai, kas sadalīta pa administratīvajām robežām atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

E-pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Pakalpojumi portālā Geolatvija.lv” -> “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas karšu lapu sadalījums *.dgn formātā”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Geolatvija.lv: Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas karšu lapu sadalījums *.dgn formātā
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojuma ietvaros datus var lejupielādēt DGN formātā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Geolatvija.lv: Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas karšu lapu sadalījums *.dgn formātā