Datu izsniegšana no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Nepieciešams būvju plānošanai, projektēšanai, celtniecībai, ekspluatācijai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums ar veidlapā norādīto papildu informāciju.
Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

papīra formātā – Edinburgas prosp. 75, Jūrmalā, 1. stāva 6. kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikos, vai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centros;
elektroniski parakstīts dokuments – pasts@jurmala.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene
Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Pilsētplānošanas pārvalde Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļa
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dokumenta sagatavošanas maksa:
atbilstoši 2020. gada 23. jūlija Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr. 345 ”Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas
maksas pakalpojumiem” – apmaksa veicama pirms informācijas saņemšanas.
apmaksas iespējas:
ar pārskaitījumu – pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām
ar maksājumu karti – Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, 1. stāva 6. kabinetā. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsētplānošanas pārvalde Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļa
Adrese: Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis: 67147593
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiks (Arhīvs)
Pirmdiena
14.00-18.00
Ceturtdiena
9.00, 12.00
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Uz iesnieguma pamata tiek sniegta sagatavotā informācija:
pieprasītie dati no pilsētas digitālā kartogrāfiskā materiāla.
Dokumenta saņemšana:
īpašnieks vai projektētājs
vieta:
elektroniski: uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai pakalpojuma pieteicēja datu pārnēsātāju
papīra formātā: Pilsētplānošanas pārvaldes Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļas 1. stāva 6. kabinetā.
Dokumenta derīguma termiņš: 1 gads uz konkrēto darba veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsētplānošanas pārvalde Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļa
Adrese: Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis: 67147593
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiks (Arhīvs)
Pirmdiena
14.00-18.00
Ceturtdiena
9.00, 12.00
Darba laiki