Valsts ģeodēziskā tīkla punkta pārcelšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts ģeodēziskais tīkls Latvijas Republikas sauszemes teritorijā realizē ģeodēzisko atskaites sistēmu, tādejādi nodrošinot vienotu un precīzu ģeotelpiskos datu ieguvi tautsaimniecības vajadzībām. Pamatā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un kadastra datu ieguvei.
Dabā valsts ģeodēziskā tīkla punkti ir būvēs un gruntī nostiprinātas zīmes, kurām ir noteikts kāds no ģeodēziskiem raksturlielumiem un ap tām ir noteikta piecu vai piecdesmit metru rādiusa aizsargjosla.
Nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums nebojāt un saudzēt valsts ģeodēziskā tīkla punktus. Taču gadījumos, kad tas traucē plānoto teritorijas attīstību vai visa veida būvniecības darbus jāvēršas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā ar nepieciešamību par zīmes pārcelšanu.
Valsts ģeodēziskā tīkla punkta sienas vai grunts zīmes pārcelšanas ir maksas pakalpojums, kas tiek nodrošināts uz līguma pamata ar vienreizēju maksājumu.

Informācija par Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem pieejama: http://geodezija.lgia.gov.lv/start.php

Informācijas saņemšana par pakalpojuma sniegšanu un tā pieteikšana iespējama izmantojot e-pastu: info@lgia.gov.lv vai zvanot uz mobilo tālruņa numuru   +371 26165678, darba dienās no 8:30 līdz 17:00.

Vairāk par Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem skatīt:
https://www.lgia.gov.lv/lv/valsts-geodeziska-tikla-datubaze
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Atbilstoši līgumā noteiktajam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pieprasīšanas solis
1. Pakalpojuma pieteikšana Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā: info@lgia.gov.lv;

2. Līguma slēgšana par pakalpojumu;

3. Pakalpojuma sniegšana pēc vienreizējā maksājuma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valsts ģeodēziskā tīkla punkta pārcelšana