A un B kategorijas piesārņojošo darbības atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas ir nepieciešamas, lai kontrolētu un novērstu piesārņojumu vidē un neradītu draudus cilvēku veselībai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgās profesionālās darbības tehnisko izpildījumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Operators iesniedz iesniegumu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu.
http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/

VVD Reģionālā vides pārvalde 20 darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atzinumu par iesnieguma pieņemšanu.

VVD RVP ne vēlāk kā 90 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas A kategorijas piesārņojošai darbībai un ne vēlāk kā 60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā vai pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu mainīt atļaujas nosacījumus, vai par atteikumu izsniegt atļauju, vai par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu.

Gadījumos, kad tiek pieprasīta papildinformācija atļaujas izsniegšanas termiņš pagarinās.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Saņemot klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus