Lēmums par ikgadējā pārskata par siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumu izpildi apstiprināšanu / neapstiprināšanu
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana nepieciešama, lai izvērtētu iekārtas darbību un emisiju atbilstoši izsniegtajai siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujai un tās nosacījumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu operatoram Valsts vides dienesta Reģionālajā pārvaldē jāiesniedz:
-) iesniegums (brīvā formā ar tekstu par dokumentu nosūtīšanu lēmuma pieņemšanai);
-) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju;
-) neatkarīga verificētāja ziņojums par pārskata pārbaudes rezultātiem.
Minētos dokumentus Operators attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei nosūta gan rakstiski, gan elektroniski.
Pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju aizpilda saskaņā ar 07.09.2004. MK noteikumi Nr.778 Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2. pielikumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija: