Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu (Tukuma novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Tukuma novadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, personai jāierodas Tukuma novada pašvaldībā, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, jāaizpilda pieprasījums.  
Nepieciešamie dokumenti:
- personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
- pilnvarotā persona uzrāda pilnvaras oriģinālu;
- likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;
- ziņu saņemšanas pamatojumu apliecinošu dokumentu oriģinālus vai to kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Mani dati iedzīvotāju reģistrā
Klātiene Tukuma novada pašvaldība
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Lai saņemtu izziņu, pakalpojuma pieprasītājam jāveic valsts nodevas samaksa 2,50 EUR apmērā. Šo summu var samaksāt Tukuma novada pašvaldības kasē.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa:
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:
- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (jāuzrāda oriģināls), ja tas nav pašvaldības rīcībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma aizpildīšanas, nepieciešamo dokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tukuma novada pašvaldība
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki