Apliecības, izziņas par dzīvokļa īpašuma tiesībām dublikāta izgatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Paātrināti privatizēta dzīvokļa vai kooperatīvā dzīvokļa īpašnieks var saņemt īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta dublikātu, kuru ir izsniedzis Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD), ja tā oriģināls nav saglabājies.

VZD pēc pieprasījuma sagatavo dzīvokļa īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta dublikātu vienā eksemplārā. Lai saņemtu apliecības, izziņas par dzīvokļa  īpašuma tiesībām dublikātu, dokumenta oriģinālam ir jābūt: nozaudētam, nozagtam, iznīcinātam vai bojātam, ko Jūs apliecināt ar savu parakstu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt:
1) dzīvokļa īpašnieks;
2) kopīpašuma gadījumā, jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem;
3) iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums par dokumenta dublikāta izgatavošanu
- pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), uz jebkura klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti) un pilnvarotai personai arī pilnvaru. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu;
- pa pastu, nosūtot iesniegumu pakalpojuma saņemšanai uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi;
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
VPVKAC
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada Tukuma pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
3. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Ja pieprasījums saņemts elektroniski, tad rēķinu nosūtīsim Jums uz e- pasta adresi.
Veicot pieprasījumu VZD klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāru dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.

VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums, pārbaudīta personas identitāte un veikta priekšapmaksas rēķina  apmaksa ar kredītiestādes starpniecību vai uzreiz, ja apmaksu veic ar POS pasūtījuma izdarīšanas brīdī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:
- e-adresē;
– portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- pa e-pastu.
Dokuments (pdf), kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli.
- pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi kā ierakstīta vēstule;
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC.
Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
VPVKAC
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs