Papildu adreses norādīšana Latvijā vai ārvalstī
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Personai vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru persona vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, un kurai jau ir deklarētā dzīvesvieta vai norādīta dzīvesvietas adreses ārvalstīs un ziņas par to nemainās, ir tiesības vērsties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā ar iesniegumu un norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi, neiesniedzot jaunu dzīvesvietas deklarāciju.
Elektroniski papildu adresi var norādīt portālā www.latvija.lv, e-pakalpojums “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”, un par šo e-pakalpojumu atbildīgā iestāde ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Informācija: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā un norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, neiesniedzot jaunu dzīvesvietas deklarāciju neatkarīgi no deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adreses.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) iesniegums (skat. veidlapu) - jāiesniedz oriģināls;  
2) personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;  
3) dzimšanas apliecība, ja norāda nepilngadīga bērna papildu adresi un citi dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
4) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;  
5) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts klātienē pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un ziņu par personas norādītās papildu adreses aktualizēšanas Fizisko personu reģistrā.
Persona klātienē iesniedz aizpildītu un parakstītu iesniegumu ar norādītu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs