Adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana vai precizēšana (Kuldīgas novads)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un maina, likvidē vai precizē adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst Adresācijas noteikumos minētajām prasībām.  
Adresācijas objekts ir Republikas pilsēta, novads, novada pilsēta, novada pagasts, ciems, iela (arī laukums), viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, apbūvei paredzēta zemes vienība, telpu grupa (dzīvoklis, veikals u.c.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viens mēnesis ar pagarinājumu līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
- iesniegums;
- īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti;
- būvprojekts vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
- citi pēc nepieciešamības.

Dokumentu iesniegšanas iespējas:
- kā e-adreses lietotājam, nosūtot iesniegumu uz pašvaldības e-adresi;
- izmantojot e-pastu, dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
- pa pastu – jānosūta iesniegums un tam pievienotie dokumenti;
- klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.

Pakalpojuma saņemšana ir bez maksas.
____________________________________
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsungas pagasta pārvalde
Ēdoles pagasta pārvalde
Gudenieku pagasta pārvalde
Īvandes pagasta pārvalde
Kabiles pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63370003
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Pēc dokumentu saņemšanas Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa izskata un pieņem atbilstošu lēmumu sēdē.
Lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai precizēšanu iespējams saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:
- e-adrese;
- e-pasts;
- pasts;
- klātiene (Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā vai Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā).

Lēmums tiek nosūtīts arī Valsts zemes dienestam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Nekustamo īpašumu nodaļa