Jaunu energoapgādes objektu būvniecība, kas ir otrās vai trešās grupas būves
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jaunu energoapgādes objektu būvniecībai, kas ir otrās vai trešās grupas būves iesniedz:
- būvniecības ieceres iesniegumu;
-  būvprojektu minimālā sastāvā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvvaldē iesniedz Apliecinājuma karti un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv
2. solis / Maksājuma veikšana
Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).
- internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Būvvalde
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un būvvalde lemj par būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri, ja būvniecības ieceres dokumentācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv