Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ierosinot pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves, būvvaldē iesniedz:
-  paskaidrojuma rakstu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves;
- skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;
- grafisko dokumentu, kurā parādīta ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa;
- saskaņojumu ar ēkas vai telpu grupas īpašnieku;
- citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

Plānotajai būvniecības iecerei nav nepieciešams saskaņojums ar zemes īpašnieku, ja ēka pieder citai personai un ir veicama ēkas vai telpu grupas restaurācija, atjaunošana, pārbūve, neveicot apjoma izmaiņas vai lietošanas veida maiņu, vienkāršotās fasādes atjaunošana, atjaunošana vai vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
14 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ierosinot pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves, būvvaldē iesniedz:
-  paskaidrojuma rakstu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves;
- skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;
- grafisko dokumentu, kurā parādīta ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa;
- saskaņojumu ar ēkas vai telpu grupas īpašnieku;
- citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv
2. solis / Maksājuma veikšana
Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).
- internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un būvvalde izdod atļauju vai atsaka tās saskaņošanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv