Ēkas nojaukšana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Būves nojaukšana — būvdarbi, kuru rezultātā būve beidz pastāvēt.
Ja paredzēta pirmās grupas ēkas nojaukšana, būvvaldē nepieciešams iesniegt būvniecības dokumentāciju atbilstoši MK 02.09.2014. not. Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 27.punktam, savukārt, ja nepieciešams ierosināt otrās grupas ēkas nojaukšanu, un tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), būvvaldē iesniedz būvniecības dokumentāciju atbilstoši Ēku būvnoteikumu 32.punktam. Pēc būves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas būves nojaukšanas faktu apliecina būvvaldes izsniegta izziņa par būves neesību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
14 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ierosinot pirmās grupas ēkas nojaukšanu, būvvaldē iesniedz:
- aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;
- situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;
- fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem;
- citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), būvvaldē iesniedz:
- aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;
- skaidrojošu aprakstu par plānotajiem nojaukšanas darbiem un to termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;
- situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;
- fotofiksāciju ēkai, kas vecāka par 40 gadiem;
- darbu organizēšanas projektu, izņemot otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamām ēkām, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;
- citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv
2. solis / Maksājuma veikšana
Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).
- internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Būvvalde
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauja tiek izsniegta 14 dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Būvvalde
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv