Ēkas konservācija
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šādas ēkas konservāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
14 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
- aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;
Ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš sastāv no:
- skaidrojoša apraksta par konservācijas veikšanu un nepieciešamo konservācijas darbu saraksta;
- risinājumiem, vai, ja nepieciešams, grafiskās daļas būvkonstrukciju noturības zudumu un ēkas elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;
- risinājumiem bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;
- kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja ēka ir kultūras piemineklis;
- darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par ēkas konservācija to ir norādījusi;
- citus dokumentus, kas raksturo ēku un nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv
2. solis / Maksājuma veikšana
Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un būvvalde izdod atļauju vai atsaka tās saskaņošanu.
Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).
- internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Paskaidrojuma rakstu var saņemt 14 dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv