Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ēkas fasādes apliecinājuma karti nepieciešams:
- Pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu – visu logu nomaiņu, fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu, pagraba siltināšanu vai lodžiju aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
- Ja vienkāršota atjaunošana vai vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkā, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis
- Ja vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošajā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
14 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvvaldē iesniedz apliecinājuma rakstu un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv
2. solis / Maksājuma veikšana
Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).
- internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Būvvalde
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un būvvalde pieņem lēmumu par atjaunošanas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu atļauju izsniegt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv