Ēku vienkāršota atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apliecinājuma karte nepieciešama:
- pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu – ēkas vai tās daļas atjaunošanu, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana;
- pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu – visu logu nomaiņu, fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu, pagraba siltināšanu vai lodžiju aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana;
- Ja vienkāršota atjaunošana vai vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkā, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis;
- Ja vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošajā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
14 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Elektroniski www.bis.gov.lv
2. solis / Maksājuma veikšana
Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).
- internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un būvvalde izdod atļauju vai atsaka tās saskaņošanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas Pasts piegādā sūtījumus no/uz Madonas pašvaldības KAC