Krāsu pase
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Būvju fasādes krāsošanas darbu saskaņošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Krāsu pase iesniedzama un saskaņojama kā atsevišķs dokuments.
Krāsu pases veidlapa ir izmantojama gadījumā, ja paredzētie darbi neatbilst nevienam citam no būvniecības ieceres pieteikuma veidiem.
Jāiesniedz iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem. Iesniegto iesniegumu skaits – 2 oriģināli.
Iesnieguma iesniegšanas iespējas

papīra formātā:
Pilsētplānošanas pārvaldes Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļas 1.stāva 6.kabinetā,
Apmeklētāju apkalpošanas centros
elektroniski parakstīts dokuments:
pasts@jurmala.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene
Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Pilsētplānošanas pārvalde Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments – saskaņota krāsu pase.

Dokumenta termiņš – darbu realizācijas termiņš ir 2 gadi.

Dokumenta saņemšana:
persona – īpašnieks vai pilnvarotā persona (ja īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai)
vieta – Pilsētplānošanas pārvaldes 1. stāva 6. kabinetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsētplānošanas pārvalde Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļa
Adrese: Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis: 67147593
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiks (Arhīvs)
Pirmdiena
14.00-18.00
Ceturtdiena
9.00, 12.00
Darba laiki