Pilnvaras vai ārvalstnieku reģistrēšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Pilnvaras vai ārvalstnieku reģistrēšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Pilnvara ar pārpilnvarojuma tiesībām nodrošina iespēju veikt šādas darbības BIS:
1. Datu kopas skatīšanās 󠄴 󠄴
2. Tehnisko noteikumu pieprasīšana
3. Dokumentu sagatavošana
4. Dokumentu apstiprināšana
5. Saskaņojuma pieprasīšana
6. Pārstāvēt personu kā ierosinātāju
7. Atzinumu pieprasīšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana
Jāiesniedz iesniegumus ar veidlapā norādītiem pielikumiem.
Iesniegšana:

elektroniski parakstīts dokuments: pasts@jurmala.lv
papīra formātā: Pilsētplānošanas pārvaldes Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļas 1.stāva 6.kabinetā
Fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi mutvārdos iestādē (Pilsētplānošanas pārvaldē, Edinburgas pr. 75, 1. stāvā, 6.kabinetā). Iestāde šo pilnvarojumu noformē rakstveidā, un pilnvarotājs to paraksta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Pilsētplānošanas pārvalde Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļa
Adrese: Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis: 67147593
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiks (Arhīvs)
Pirmdiena
14.00-18.00
Ceturtdiena
9.00, 12.00
Darba laiki