Priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Lēmums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam vai atteikumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem.
Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

papīra formātā:
Pilsētplānošanas pārvaldes Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļas 1.stāva 6.kabinetā
Apmeklētāju apkalpošanas centros
elektroniski parakstīts dokuments: pasts@jurmala.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Pilsētplānošanas pārvalde Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļa
2. solis / Apmaksas iespējas
Dokumenta sagatavošanas maksa:

bez maksas – iesnieguma izskatīšana un lēmuma sagatavošana
860.84 EUR (ieskaitot PVN) –gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma izstrādes ierosinātājs pēc tam apņemas segt pašvaldības izdevumus par detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu. Maksa saskaņā ar domes lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

lēmums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam vai atteikumu
Dokumenta saņemšana: pa pastu

Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš: divi gadi
Maksājumi: Skatīt maksājumus