Latvijas iedzīvotāju profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstīs būvspeciālista profesijā
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS INŽENIERU SAVIENĪBA BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFICĒŠANAS CENTRS
Īss apraksts:
Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt būvspeciālista profesijā, un kuri vēlas strādāt būvspeciālista profesijā ārvalstīs, var pieprasīt LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra izziņu, kurā ir apliecināts:
1) personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā būvspeciālista profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
2) personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā būvspeciālista profesijā;
3) ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, saldēšanas sistēmu, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālisti; neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un izziņas izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu brīvā formā). Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Iesniegumā norāda:
1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);
3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piemēram, profesionālās kvalifikācijas atzīšanai būvspeciālista profesijā);
4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments;
6. informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas, summējot šos punktus):
6.1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
6.2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
6.3 ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@lsgutis.lv
Pasts Pasta pakalpojumi
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas un samaksas par izziņas sagatavošanu saņemšanas, personai tiek izsniegta pieprasītā izziņa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@lsgutis.lv
Pasts Pasta pakalpojumi
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki