Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana būvniecības reglamentētajās profesijās
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS INŽENIERU SAVIENĪBA BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFICĒŠANAS CENTRS
Īss apraksts:
Būvniecības reglamentētās profesijas speciālistam, kurš profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ir saņēmis ārvalstīs, ir jāsaņem biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apstiprinājums, lai varētu strādāt Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, saldēšanas sistēmu, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, pārvades gāzes un  naftas apgādes sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālisti, neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā.
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt iesniegumu un nepieciešamos dokumentus Akadēmiskās informacijas centrā- http://www.aic.lv/
Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs, saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un Akadēmiskās informācijas centra izziņu par pretendenta iegūto izglītības līmeni, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām būvspeciālista profesijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@lsgutis.lv
Pasts Pasta pakalpojumi
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja pretendenta iegūtā izglītība atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam būvspeciālista profesijā, Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

Ja pretendenta iegūtā izglītība tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam būvspeciālista profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums.

Ja pretendenta iegūtā izglītība neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam būvspeciālista profesijā, Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par būvspeciālistu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@lsgutis.lv
Pasts Pasta pakalpojumi
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons +371 26636264; +371 67596