Īslaicīgu pakalpojumu sniegšana Latvijas Republikā būvniecības reglamentētajās profesijās
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS INŽENIERU SAVIENĪBA BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFICĒŠANAS CENTRS
Īss apraksts:
Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību būvspeciālista profesijā Eiropas Savienībā, par būvspeciālistu Latvijas Republikā var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, saņemot Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra atļauju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, saldēšanas sistēmu, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālisti; neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā.
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts viena mēneša laikā no deklarācijas saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrā ir jāiesniedz Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā.
Deklarācijai jāpievieno:
-personu apliecinoša dokumenta kopiju;
- pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
- dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
-  likumīgā statusa valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
-likumīgā valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
-pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā,
- izziņa par darba pieredzi konkrētajā profesijā ārvalstīs (ar tulkojumu latviešu valodā);
- prakses pārskats;
- iesniegums.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@lsgutis.lv
Pasts Pasta pakalpojumi
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, pretendentam tiek izsniegta atļauja vai pretendents tiek uzaicināts uz rakstisku eksāmenu, kas ietver teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi.  Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, Būvniecības informācijas sistēmā tiek publicēts lēmums par atļaujas izsniegšanu īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai, kas tiek nosūtīts uz pretendenta e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@lsgutis.lv
Pasts Pasta pakalpojumi
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki