Gidu apmācības un reģistrēšana Liepājas gidu datubāzē (SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (Tūrisma informācijas birojs) vienu reizi divos gados organizē gidu kursus, uz kuru pamata tiek veidota un uzturēta Liepājas pilsētas un novadu gidu datu bāze.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Gidu kursi tiek organizēti vienu reizi divos gados, un pamatojoties uz SIA "Liepājas reģiona informācijas birojs" Gidu apmācības un sertifikācijas nolikumu.

Pieteikšanās gidu kursiem tiek izsludināta publiski  mājas lapās (www.liepaja.travel, www.liepajniekiem.lv, www.liepaja.lv) un sociālajos tīklos. Pieteikties kursiem var klātienē, pa telefonu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJA E-ADRESE
Klātiene Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs
Adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 2 940 21 11
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons
2 940 21 11
6 34 80808
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksa par gidu kursiem noteikta pamatojoties uz SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" Cenu politikas pielikumu Nr.5.
Maksu par gida pakalpojumiem var veikt maksājot skaidrā naudā Tūrisma informācijas biroja kasē vai ar pārskaitījumu Tūrisma informācijas biroja kontā pēc izrakstīta rēķina (rēķinu var saņemt personīgi birojā, pa pastu vai e-pastu).

Gidu datu bāzes uzturēšana ir bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc kursu gala eksāmena nokārtošanas gidi tiek iekļauti SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” gidu datu bāzē un ar tiem tiek noslēgti sadarbības līgumi par gidu pakalpojumu sniegšanu (līguma darbības termiņš ir 2 gadi).

Gidu datubāzē iekļautā informācija tiek sniegta tikai tiem klientiem, kuri pieprasījuši un vienojušies par gida pakalpojumiem jeb ekskursiju (sk. “Saistītie pakalpojumi” -> “Gida pakalpojumi Liepājas pilsētā un tās apkārtnē”).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs
Adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 2 940 21 11
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki