Pieaugušo neformālās izglītības kursi
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Īss apraksts:
Profesionālās kompetences pilnveides kursi, semināri, meistarklases u.c. pasākumi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā iesaistītajiem speciālistiem un citām mērķgrupām, atbilstoši to specifiskajām vajadzībām
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā iesaistītajiem speciālistiem un citām mērķgrupām, atbilstoši to specifiskajām vajadzībām.
Termiņš:
Pieteikšanās kursiem notiek saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra pasākumu plānu. Plašāka informācija www.lnkc.gov.lv
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieteikšanās
Pieteikšanās kursiem un semināriem atbilstoši noteiktiem termiņiem. LNKC mājalapā: www.lnkc.gov.lv pirms kursu uzsākšanas atrodama informācija par kursu programmas tēmu, stundu skaitu, pieteikšanās kārtību, norises laiku un vietu, samaksu, ja tāda paredzēta saskaņā ar LNKC maksas pakalpojumu cenrādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas Nacionālā kultūras centra e-adrese
Klātiene Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Adrese: Pils laukums 4 - 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67228985; 26436135
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Pils laukums 4 - 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67228985; 26436135
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Kursu nodarbību pēdējā dienā tiek izsniegta apliecība par kursu programmas apguvi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus