Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība piešķir finansējumu sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai, izsludinot projektu konkursu ne retāk kā reizi gadā. Pakalpojuma administrēšana (konkursa nolikums, normatīvo aktu un konkursa dokumentu publikācija, biežāk uzdoto jautājumu publikācija, konkursa rezultātu publikācija, informācija par konsultācijām) notiek pakalpojuma oficiālajā mājaslapā: https://atjauno.riga.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Prasības pakalpojumu saņēmējiem ir noteiktas Saistošajos noteikumos un programmas nolikumā, kas publicēti programmas mājas lapā www.atjauno.riga.lv sadaļā “Līdzfinansējums sakrālajam mantojumam".
Termiņš:
Atbilstoši programmas nolikumā noteiktajiem termiņiem.
Projekta nepieļaujamības vērtēšanas termiņš ir divi mēneši no saņemšanas dienas;
Komisija lemj par pieļaujamo projektu apstiprināšanu pēc Rīgas domes saistošo noteikumu "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu" apstiprināšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Projektu programmai iesniedz līdz kārtējā gada programmas nolikumā noteiktajam termiņam;
Projekta nepieļaujamība tiek novērtēta divu mēnešu laikā no tā saņemšanas;
Komisija lemj par pieļaujamo projektu apstiprināšanu pēc Rīgas domes saistošo noteikumu "Par Rīgas valstpilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu" apstiprināšanas.
Projektu var iesniegt konkursam klātienē vai izmantojot kurjerpastu.
Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167105221, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ir noteikti kārtējā gada konkursa nolikumā, kas publicēts pakalpojuma administrēšanas oficiālajā mājaslapā https://atjauno.riga.lv .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67026138, 67105221
Cits Mājaslapas adrese
2. solis / Saņemšanas solis
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas lēmums tiek paziņots adresātam klātienē vai pa e-pastu, kā arī informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta pakalpojuma administrēšanas oficiālajā mājaslapā https://atjauno.riga.lv.
Pakalpojums tiek nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167105221, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Mājaslapas adrese