Kultūras pieminekļu informācijas pārvaldība
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina piekļuvi Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistram, digitālajai un publiski pieejamajai informācijai par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, pieminekļu uzskaites informācijai (vēsturiskās fotogrāfijas, apraksti, ēku uzmērījumi, pētījumi utt.) kultūras pieminekļu īpašniekiem, NKMP darbiniekiem, pētnieciskā darba veicējiem, profesionāļiem, kas darbojas kultūras pieminekļu restaurācijā, kā arī ikvienam iedzīvotājam, kas interesējas par dažāda veida nekustamajiem un kustamajiem esošajiem un potenciālajiem kultūras pieminekļiem, to vēsturi un saglabāšanas procesu.
https://mantojums.lv/
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas termiņš mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Autorizējoties sistēmā iespējams izveidot un nosūtīt iesniegumu iestādei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Pakalpojums Kultūras pieminekļu informācijas pārvaldības sistēmā
2. solis / Atbildes saņemšana
Iesniedzējs saņem e-pasta ziņu, ka sistēmā ir sagatavota atbilde uz iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Pakalpojums Kultūras pieminekļu informācijas pārvaldības sistēmā