Īslaicīgu profesionālu pakalpojumu sniegšana arhitekta profesijā Latvijas Republikā
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA
Īss apraksts:
Lai ārvalstu arhitekti Latvijā varētu praktizēt arhitekta profesijā, var pieteikties vai nu pastāvīgai, vai īslaicīgai praksei. Īslaicīgajai praksei Latvijā var pieteikties arhitekti, ja tiem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. Īslaicīgajai praksei arhitektam jāpiesakās gadījumā, ja paredzēts sniegt arhitekta pakalpojumus atsevišķā objektā vai īsā laika periodā nepārceļoties uz pastāvīgu dzīvi un neparedzot pastāvīgu un regulāru pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Arhitekti, kuriem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
Termiņš:
Viena kalendārā mēneša laikā no visu dokumentu saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / izziņas pieprasīšana mītnes valstī
Arhitekts pieprasa izziņu savā mītnes valstī, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, un šā dokumenta rekvizīti un tulkojums valsts valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Dokumentu iesniegšana
Arhitekts iesniedz deklarāciju par īslaicīga pakalpojuma sniegšanu un tai pievienojamos dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Dokumenti, kas apliecina tiesības veikt arhitekta profesionālo darbību izcelsmes valstī
Iesniedzams dokuments
Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti
Iesniedzams dokuments
Izziņa, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību izcelsmes valstī
Iesniedzams dokuments
Personas valstspiederību apliecinoša dokumenta kopija
Iesniedzams dokuments
Personu apliecinoša dokumenta kopija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dokumentu iesniegšana klātienē
Adrese: Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 26007083
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu iesniegšana pa pastu
Adrese: Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 26007083
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Lēmuma pieņemšana
Institūcija pieņem lēmumu par īslaicīga pakalpojuma sniegšanas atļauju un reģistrē arhitektu Būvniecības informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus