Balvu Novada muzeja krājuma priekšmetu izmantošana
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Muzeji un citas personas, kuru īpašumā ir Nacionālā krājuma priekšmeti, nodrošina Nacionālajā krājumā iekļauto priekšmetu pieejamību sabiedrībai to izmantošanai zinātnes, kultūras, estētiskās audzināšanas un izglītības jomā, kā arī valsts reprezentācijai. Apmeklētāji un pētnieki var iepazīties ar neeksponētajiem Nacionālā krājuma priekšmetiem, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta pētījuma tēma un priekšmeta izmantošanas mērķis, ja ir saņemta ar krājuma glabātāju saskaņota muzeja direktora (vadītāja) atļauja.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Jāierodas Balvu Novada muzejā (Brīvības ielā 46, Balvos) un jāuzraksta iesniegums  galvenajai krājuma glabātājai.

Cenrādis
Krājuma materiālu atlase par tēmu
1-5 vienības - 1,50 EUR
6-10 vienības - 3,00 EUR
virs 10 vienībām - 4,50 EUR

Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana
A-4 - 1 lapas puse - 0,15 EUR
A-3 - 1 lapas puse - 0,30 EUR

Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka
A-4 melnbalta - 0,45 EUR
A-4 krāsaina - 1,50 EUR

Digitālā formātā saglabāta attēla ieraksts apmeklētāja datu nesējā
1 vienība - 0,45 EUR
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese Balvu novada muzejs
Klātiene Balvu Novada muzejs
Adrese: Brīvības iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 26119261
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbildes saņemšana
Pēc tam, kad galvenā krājuma glabātāja izskata iesniegumu, tiek sniegta atbilde. pozitīvas atbildes gadījumā tiek veikta priekšmetu atlase.
Maksājumi: Skatīt maksājumus